5
  • ĐÀO MỎ 5.163.567
  • MINI POKER 4.342.382
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.207
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 979.793
  • VÒNG QUAY 493.045
  • BINH XẬP XÁM 32.548