5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 307.712
  • TIẾN LÊN MN 217.101
  • BINH XẬP XÁM 160.802
  • VÒNG QUAY 504.895