5
  • ĐÀO MỎ 3.999.923
  • MINI POKER 2.852.540
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 645.205
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 587.418
  • TIẾN LÊN MN 540.081
  • BINH XẬP XÁM 212.242