5
  • ĐÀO MỎ 3.999.523
  • MINI POKER 2.852.340
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 645.145
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 587.418
  • TIẾN LÊN MN 540.065
  • BINH XẬP XÁM 212.242