5
  • ĐÀO MỎ 3.998.423
  • MINI POKER 2.852.340
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 645.065
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 587.418
  • TIẾN LÊN MN 539.992
  • BINH XẬP XÁM 212.239