5
  • ĐÀO MỎ 3.994.023
  • MINI POKER 2.851.740
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 644.640
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 587.418
  • TIẾN LÊN MN 539.965
  • BINH XẬP XÁM 212.178