5
  • ĐÀO MỎ 3.996.523
  • MINI POKER 2.851.740
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 644.920
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 587.418
  • TIẾN LÊN MN 539.986
  • BINH XẬP XÁM 212.239