5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.888.367
  • MINI POKER 3.796.521
  • TRÊN DƯỚI 2.287.891
  • TIẾN LÊN MN 717.034
  • VÒNG QUAY 409.895
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 258.665
  • BINH XẬP XÁM 97.854