5
  • ĐÀO MỎ 5.157.967
  • MINI POKER 4.339.382
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.171
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 979.751
  • VÒNG QUAY 492.795
  • BINH XẬP XÁM 32.514