5
  • ĐÀO MỎ 5.162.167
  • MINI POKER 4.341.382
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.207
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 979.788
  • VÒNG QUAY 492.995
  • BINH XẬP XÁM 32.546