5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.201.827
  • TIẾN LÊN MN 789.122
  • BINH XẬP XÁM 32.381
  • VÒNG QUAY 544.515