5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.888.367
  • MINI POKER 3.796.521
  • TRÊN DƯỚI 2.297.191
  • TIẾN LÊN MN 718.732
  • VÒNG QUAY 410.365
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 260.374
  • BINH XẬP XÁM 98.226