5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.201.545
  • TIẾN LÊN MN 788.931
  • BINH XẬP XÁM 32.245
  • VÒNG QUAY 544.225