5
  • ĐÀO MỎ 3.993.623
  • MINI POKER 2.851.540
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 644.625
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 587.418
  • TIẾN LÊN MN 539.959
  • BINH XẬP XÁM 212.178