5
  • TRỨNG RỒNG 23.683.411
  • ĐÀO MỎ 10.707.367
  • MINI POKER 3.917.321
  • TRÊN DƯỚI 2.451.991
  • TIẾN LÊN MN 841.335
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 506.908
  • VÒNG QUAY 305.225
  • BINH XẬP XÁM 123.983