5
  • TRỨNG RỒNG 23.678.411
  • ĐÀO MỎ 10.707.367
  • MINI POKER 3.917.321
  • TRÊN DƯỚI 2.451.991
  • TIẾN LÊN MN 841.297
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 506.667
  • VÒNG QUAY 305.155
  • BINH XẬP XÁM 123.975