5
  • TRỨNG RỒNG 23.653.411
  • ĐÀO MỎ 10.707.367
  • MINI POKER 3.917.321
  • TRÊN DƯỚI 2.451.991
  • TIẾN LÊN MN 838.017
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 499.355
  • VÒNG QUAY 300.685
  • BINH XẬP XÁM 123.574