5
  • ĐÀO MỎ 3.974.923
  • MINI POKER 2.847.940
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 643.425
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 585.773
  • TIẾN LÊN MN 539.197
  • BINH XẬP XÁM 212.050