5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.870.467
  • MINI POKER 3.790.821
  • TRÊN DƯỚI 2.287.891
  • TIẾN LÊN MN 716.226
  • VÒNG QUAY 409.885
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 256.511
  • BINH XẬP XÁM 97.625