5
  • ĐÀO MỎ 5.169.667
  • MINI POKER 4.345.082
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.309
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 979.884
  • VÒNG QUAY 493.175
  • BINH XẬP XÁM 32.567