5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 309.955
  • TIẾN LÊN MN 217.878
  • BINH XẬP XÁM 161.097
  • VÒNG QUAY 506.395