5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.348
  • TIẾN LÊN MN 787.167
  • BINH XẬP XÁM 31.627
  • VÒNG QUAY 541.230