5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.201.545
  • TIẾN LÊN MN 788.910
  • BINH XẬP XÁM 32.236
  • VÒNG QUAY 544.150