5
  • ĐÀO MỎ 5.172.367
  • MINI POKER 4.346.582
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.309
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 979.907
  • VÒNG QUAY 493.245
  • BINH XẬP XÁM 32.578