5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.865.867
  • MINI POKER 3.790.821
  • TRÊN DƯỚI 2.287.891
  • TIẾN LÊN MN 715.883
  • VÒNG QUAY 409.725
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 255.370
  • BINH XẬP XÁM 97.562