5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.201.827
  • TIẾN LÊN MN 789.045
  • BINH XẬP XÁM 32.367
  • VÒNG QUAY 544.495