5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 304.869
  • TIẾN LÊN MN 216.718
  • BINH XẬP XÁM 160.708
  • VÒNG QUAY 504.155