5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.881.867
  • MINI POKER 3.792.721
  • TRÊN DƯỚI 2.287.891
  • TIẾN LÊN MN 716.508
  • VÒNG QUAY 409.885
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 257.573
  • BINH XẬP XÁM 97.708