5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.888.367
  • MINI POKER 3.796.521
  • TRÊN DƯỚI 2.298.491
  • TIẾN LÊN MN 718.880
  • VÒNG QUAY 410.505
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 260.937
  • BINH XẬP XÁM 98.264