5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.201.727
  • TIẾN LÊN MN 788.950
  • BINH XẬP XÁM 32.248
  • VÒNG QUAY 544.350