5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.198.906
  • TIẾN LÊN MN 786.769
  • BINH XẬP XÁM 31.343
  • VÒNG QUAY 540.390