5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.201.727
  • TIẾN LÊN MN 789.015
  • BINH XẬP XÁM 32.367
  • VÒNG QUAY 544.420