5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 304.736
  • TIẾN LÊN MN 216.643
  • BINH XẬP XÁM 160.620
  • VÒNG QUAY 504.015