5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 299.785
  • TIẾN LÊN MN 215.495
  • BINH XẬP XÁM 160.314
  • VÒNG QUAY 500.625