5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 308.171
  • TIẾN LÊN MN 217.518
  • BINH XẬP XÁM 160.909
  • VÒNG QUAY 505.500