5
  • ĐÀO MỎ 3.982.823
  • MINI POKER 2.849.140
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 643.960
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 586.823
  • TIẾN LÊN MN 539.647
  • BINH XẬP XÁM 212.163