5
  • ĐÀO MỎ 3.986.923
  • MINI POKER 2.850.340
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 644.355
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 586.859
  • TIẾN LÊN MN 539.850
  • BINH XẬP XÁM 212.170