5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 309.638
  • TIẾN LÊN MN 217.802
  • BINH XẬP XÁM 161.028
  • VÒNG QUAY 505.990