5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 300.640
  • TIẾN LÊN MN 215.519
  • BINH XẬP XÁM 160.342
  • VÒNG QUAY 500.815