5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 304.736
  • TIẾN LÊN MN 216.587
  • BINH XẬP XÁM 160.618
  • VÒNG QUAY 503.890