5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 304.497
  • TIẾN LÊN MN 216.189
  • BINH XẬP XÁM 160.535
  • VÒNG QUAY 503.310