5
  • ĐÀO MỎ 3.971.023
  • MINI POKER 2.847.140
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 643.085
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 585.670
  • TIẾN LÊN MN 539.000
  • BINH XẬP XÁM 212.037