5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 297.073
  • TIẾN LÊN MN 215.274
  • BINH XẬP XÁM 160.194
  • VÒNG QUAY 499.360