5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 304.467
  • TIẾN LÊN MN 216.177
  • BINH XẬP XÁM 160.508
  • VÒNG QUAY 503.155