5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 304.628
  • TIẾN LÊN MN 216.369
  • BINH XẬP XÁM 160.588
  • VÒNG QUAY 503.730