5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 309.738
  • TIẾN LÊN MN 217.854
  • BINH XẬP XÁM 161.073
  • VÒNG QUAY 506.260