5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 308.015
  • TIẾN LÊN MN 217.338
  • BINH XẬP XÁM 160.839
  • VÒNG QUAY 505.315