5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.865.867
  • MINI POKER 3.790.821
  • TRÊN DƯỚI 2.282.591
  • TIẾN LÊN MN 714.874
  • VÒNG QUAY 409.255
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 253.780
  • BINH XẬP XÁM 97.329