5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 307.938
  • TIẾN LÊN MN 217.146
  • BINH XẬP XÁM 160.812
  • VÒNG QUAY 505.170