5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 304.727
  • TIẾN LÊN MN 216.554
  • BINH XẬP XÁM 160.616
  • VÒNG QUAY 503.875