5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 300.679
  • TIẾN LÊN MN 215.731
  • BINH XẬP XÁM 160.392
  • VÒNG QUAY 501.665