5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 304.628
  • TIẾN LÊN MN 216.297
  • BINH XẬP XÁM 160.537
  • VÒNG QUAY 503.460