5
  • ĐÀO MỎ 5.193.267
  • MINI POKER 4.358.982
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.037.109
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 980.222
  • VÒNG QUAY 493.705
  • BINH XẬP XÁM 32.607