5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.888.367
  • MINI POKER 3.796.521
  • TRÊN DƯỚI 2.301.091
  • TIẾN LÊN MN 719.587
  • VÒNG QUAY 411.155
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 261.655
  • BINH XẬP XÁM 98.408