5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 309.544
  • TIẾN LÊN MN 217.617
  • BINH XẬP XÁM 160.972
  • VÒNG QUAY 505.755